Menu
Philippine Standard Time:

Ipinagdiwang ang araw ng mga guro sa paaralan ng President Corazon “Cory” C. Aquino Nathional High School na idinaos noong Oktubre 4, 2023 sa ganap na ika- 10:00 ng umaga hangang ika-2:00 ng hapon. Sinimulan ang pagdiriwang sa pambungad na mensahe ni G. Roger B. Escarilla, kawaksing punongguro at sinundan ng mensahe ni Gng. Grace B. Torres punongguro. Ayon sa punongguro ng paaralan na si Gng. Grace B. Torres, ito ay isang selebrasyon para sa pasasalamat sa mga guro sa kanilang paghihirap at pag- aaruga sa mga estudyante at patuloy na pagtuturo. Ginawaran ang piling mga guro sa ibat ibang kagawaran at binigyan ng gift packages mula sa mga sponsor at nagkaroon rin ng panghaharana sa mga guro na pinangunahan ng mga miyembro ng SSLG at CIC. Sa pagtatapos ng pagdiriwang nagbigay ng pangwakas ng mensahe si Gng. Erlinda A. Aliginero President ng Faculty Employees Association.

Isinulat nina: Trisha Mae Bunagan Venice GabrielleDalumpines Jay ar Ricardo Dela erges